logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Jølsterpakken: 2 fikk ja, 5 fikk nei


Elvestrekningen ved inntaksområdet til Helgheim Kraft. Foto: Olav Osvoll, Sunnfjord Energi
NVE har avsluttet behandlingen av 6 søknader om bygging av småkraftverk i Jølster og ett i Gloppen kommuner, under fellesnavnet «Jølsterpakken». To fikk konsesjon. Resten fikk avslag.

Lagt ut 19/12-2014

De to grunneiereide prosjektene, Helgheim kraftverk og Øvrebø kraftverk, får konsesjon til en samlet årsproduksjon på 17 GWh.
NVE tommelen ned for de øvrige fem som ved full utbygging, ville gitt en samlet produksjon på 100 GWh/år.
 
Helgheim
Helgheim kraftverk vil utnytte et fall på 255 meter i Helgheimselva i Jølster. Kraftstasjonen vil få en installert effekt på 3 MW og gi en årsproduksjon på 7,4 GWh.
Utbyggingen, som vil skje i regi av Helgheim Kraft som er eid av 15 fallrettseiere i Helgheimselva, er beregnet å koste 29 millioner kroner. Det gir en utbyggingspris på 3,92 kr/kWh.
 
Øvrebø
Øvrebø Kraftverk AS søker om konsesjon til å utnytte et fall på 196 meter i Hegreneselva. Vannveien blir en 1310 meter lang nedgravd rørgate. Kraftverket vil få en installert effekt på 3,2 MW og en midlere årsproduksjon på 10,2 GWh. Alle grunneierne langs den berørte delen av Hegreneselva står bak utbyggingen som er kostnadsberegnet til 38,8 m8illioner kroner. Det gir en utbyggingspris på 3,8 kr/kWh.

Første nei i Jølster
Med avslagene til Kupekraft kraftverk, Paulen kraftverk, Driva kraftverk og Åmot kraftverk (Neselva II kraftverk som også fikk avslag ligger i Gloppen kommune), er det for første gang er det gitt avslag til kraftprosjekt i Jølster kommune.
Tidligere har 18 småkraftverk og minikraftverk i Jølster fått konsesjon, mens ytterligere 6 har fått konsesjonsfritak.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda