logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Får bygge Hetleflåt småkraftverk


Hetleflotstølen, ved inntaksområdet i Markhuselva. Foto: Kambo Energi
NVE har gitt konsesjon til Hetleflåt småkraftverk, på sørsida av Åkrafjorden, i Etne kommune i Hordaland.

Lagt ut 19/12-2014

Kraftverket vil utnytte en fallhøyde på 600 meter i Markhuselva. Tiltakshaverne Arne Hetleflåt og Egil Næsheim eier grunnen og fallrettighetene i elva.
De to bøndene har mye utmark og lite dyrkbar mark. Begge to driver med sau og geit. Kraftverket vil bidra til at de kan bruke ressursene på eiendommene til å sikre fortsatt bosetting og tradisjonell drift.
Kraftstasjonen vil bli liggende nede ved sjøen. Den vil få en Installert effekt på 1,75 MW, og vil gi en forventet årsproduksjon på 6,2 GWh.
Utbyggingskostnaden er beregnet til 17,4 millioner kroner. Det gir en utbyggingspris på 2,80 kr/kWh.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda