logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Tinfos frisker opp på nett


Nettsiden til Tinfos har fått en kraftig ansiktsløfting.
Småkraftselskapet Tinfos fremstår nå med en helt ny og moderne nettutgave, kledd i en langt friskere drakt.

[LINK]

Lagt ut 05/01-2015

Tinfos har en rekke heleide småkraftverk, i tillegg til flere deleide småkraftselskap sammen med lokale fallrettseiere og grunneiere.
Småkraftselskapet som har sin hovedbase på Notodden, tar sikte på en kraftig ekspansjon innenfor utvikling, bygging og drift av kraftverk i Norge. Tinfoss vurderer også oppkjøp av eksisterende, igangsatte kraftverk.
– Innen 2020 har Tinfos en målsetting om å ha bygget ut småkraftverk med en samlet produksjon på ca. 700 GWh, skriver selskapet på sine nye nettsider.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda