logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Statnett får jobbe videre i Bremanger


Statnett har fått tillatelse fra Namsmannen i Bremanger til å starte opp igjen arbeidet på transformatorstasjonen i Myklebustdalen. Foto: Rune Nydal
Namsmannen i Bremanger har gitt Statnett tillatelse til å fortsette arbeidet med å bygge transformatorstasjonen på Ørskog-Fardal-linja gjennom Myklebustdalen.

[LINK]

Lagt ut 06/01-2015

Lensmann og Namsmann i Bremanger, Hans Rune Strandos, har nå orientert grunneierne og Statnett om denne avgjørelsen, melder NRK Sogn og Fjordane.
– Statnett får rett til det areal som går på arbeidet med transformatorstasjonen, sier Strandos til NRK.
Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, er glad for vedtaket som gjør at utbyggingen av denne viktige kraftlinja er kommet nærmere en endelig løsning.
– Dette er viktig både for utbyggingen av småkraftverk i området og for forsyningssikkerheten, sier Tveit.
Kommunikasjonssjef i Statnett region vest, Martha Hagerup Nilsons, er også glad for at arbeidet kan starte opp igjen for å sikre Midt-Norge en bedre strømforsyning – og samtidig legge til rette for en utbygging av alle fornybarprosjektene som nå står på vent i Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

Starter opp igjen i løpet av januar
Statnett vil nå varsle entreprenøren, og forventer at arbeidet på transformatorstasjonstomta i Ålfoten vil starte i løpet av januar.
– Det er fremdeles for tidlig å kunne gi en konkret dato for når prosjektet vil stå ferdig, sier konserndirektør i Statnett, Elisabeth V. Vardheim.
Statnett vil bruke tiden fremover til å optimalisere fremdriften, slik at prosjektet kan ferdigstilles så raskt som mulig, forklarer hun.
 
Arbeidet på Ørskog-Sogndal-prosjektet ble stanset i juni 2014, etter en kjennelse i Gulating lagmannsrett som la til grunn at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak på trasévalget gjennom Myklebustdalen i Bremanger kommune ble fattet på feilaktig faktisk grunnlag og at Statnetts tiltredelsesrett til eiendommene derfor ikke var gyldig.
Olje- og energidepartementet opprettholdt sitt vedtak om å legge trasé og transformatorstasjonstomt gjennom Myklebustdalen i september 2014, etter å ha gjennomført en høringsprosess og gjennomgang av vedtaket fra desember 2011.

Se link til NRK Sogn og Fjordane over.


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda