logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Kamp om landingssted for Skottland-kabel


Kartet viser trasekorridorene i NorthConnect-søknaden. Lokale krefter i Sogn og Fjordane vil at kraftkabelen skal føres i land lenger nord. Illustrasjon: E-CO Energi
De fire kraftselskapene som står bak NorthConnect, vil bygge en undersjøisk kraftkabel fra Sima til Skottland. SFE tar til orde for at kabelen heller bør føres i land i Sogn og Fjordane.

Lagt ut 12/01-2015

I Norge har NorthConnect søkt NVE om en ilandføring av kabelen i Hordaland, primært i Sima i Eidfjord kommune, eventuelt i Samnanger kommune.
Sogn og Fjordane Energi vil at kabelen skal trekkes lenger nord på Vestlandet. I Firda lørdag, tok SFEs handelssjef Bengt Haugnes til orde for en ilandføring i Sogn og Fjordane:
– Ingen andre fylker i landet har større kraftoverskudd enn vårt fylke. Derfor er det naturlig at kabelen blir lagt hit, sier han til Firda.
 
Endrer ikke søknaden
I Storbritannia vil «landingsstedet» være like ved et stort varmekraftverk i Peterhead, om lag fem mil nord for Aberdeen, i Skottland. Dersom om alt går etter planen kan en slik Nordsjø-kabel være i drift allerede i 2022-2023, 
Styreleder i NorthConnect, Odd Øygarden som er direktør i E-CO Energi, sier til Småkraftforeninga at han er kjent med SFEs holdning til ilandføringssted.
– Vi er klar over synspunktene, men vi har ikke endret vårt syn på landingspunkt, sier Øygarden.
 
Vil koste 15 milliarder kroner
Dersom myndighetene gir NorthConnect en kabelopsjon vil det, ifølge Øygarden, måtte påregnes en byggetid på om lag fire år fra det tidspunktet det tas en investeringsbeslutning om å bygge kabelen.
Bak selskapet NorthConnect står svenske Vattenfall, Lyse, Agder Energi og E-CO. Å bygge den 650 kilometer lange 1400 MW-kabelen vil koste rundt 15 milliarder kroner.
I 2012 ble kabelkonsortiet tildelt 690.000 euro fra EU i støtte til prosjektutviklingen. Kabelprosjekt har også status som et europeisk fellesprosjekt, som vil nyte godt av prioritert konsesjonsbehandling og EU-tilskudd.
 
Statnett ser til England
Den første kabelen fra Norge til Storbritannia vil trolig bli bygget i felleskap av Norge og Storbritannia. Statnett samarbeider med den britiske systemoperatøren National Grid om prosjektet NSN (The North Sea Network), en 700 kilometer lang undersjøiske kabelen på 1400 MW.
– Vi vil ta en investeringsbeslutning både for Nordlink-kabelen til Tyskland og NSN i løpet av første kvartal 2015, sier Statnetts kommunikasjonssjef Christer Gilje til Småkraftforeninga.
NSN-prosjektet er utviklet og eid 50/50 av Statnett og National Grid. Statnetts andel av investeringskostnaden er anslått til 6-8 milliarder kroner. Kabelen fra Kvilldal i Rogaland til Blyth i England, skal etter planen settes i drift i 2020.
 
Se artikkel i Firda 10. januar 2015: Vil jobbe for straumkabel frå Sogn og Fjordane
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda