logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Fikk fornyet utløpt konsesjon


Eitreelvi kraftverk ved inngangen til Arnafjorden kan likevel bygges ut, etter at prosjektet nå har fått en helt ny konsesjon. Foto: Småkraft
Småkraft AS har fått ny konsesjon for Eitreelvi kraftverk, i Vik kommune Sogn og Fjordane, melder Sogn Avis.

Lagt ut 02/02-2015

Det måtte søkes ny konsesjon fordi den opprinnelige konsesjonen ikke ble fornyet i tide. Fristen for dette er fem år.
Småkraft fikk konsesjon for å bygge kraftverk i Eitreelvi i mai 2009. Kraftverket skulle utnytte et fall på 540 meter. Med en installert effekt på 3,6 MW ville kraftverket gi en årsproduksjon på 11 GWh.
 
Søknad om utsettelse avvist
Prosjektet ved inngangen til Arnafjorden ble ikke realisert innen fristen, som gikk ut i mai 2014. Småkraft søkte derfor om å få utsatt byggestart.
Men søknaden om utsatt byggestart ble først levert etter at den opprinnelige byggefristen var gått ut. NVE avviste søknaden, og bad selskapet søke om ny konsesjon.
 
Kan gi tøffere krav
Nå har NVE gitt en helt ny konsesjon til utbygging av Eitreelvi kraftverk.
– Vi fikk beholde de samme vilkårene for utbygging som i den opprinnelige konsesjonen for Eitreelvi, opplyser administrerende direktør Rein Husebø i Småkraft.
Men det ingen automatikk i at vilkårene vil forbli uendret, påpeker han overfor Småkraftforeninga.
– Når en konsesjon ikke fornyes i tide vil NVE foreta en helt ny behandling, og da vil det være dagens regelverk som legges til grunn, sier Husebø.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda