logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Sikkerhetskurs på Småkraftdagane


– Kurset vil ta utgangspunkt i kraftverkseierens ansvar for sikkerheten i anlegget, forteller Bjørn Malde. Foto: HM Elektro Automatikk
Under Småkraftdagane i Ålesund vil det bli avholdt spesialtilpassede kurs som tar for seg sikkerhetsforskriftens krav til instruert personell ved småkraftverk.

[LINK]

Lagt ut 04/02-2015

Kurset tar utgangspunkt i de kravene som myndighetene stiller i denne forskriften. 
– Vi vil også fokusere på kraftverkseiers ansvar, og følgene av å utføre arbeid i kraftverket som personellet ikke har godkjenning for, sier kursansvarlig er Bjørn Malde i selskapet HM Elektro Automatikk, som har spesialisert seg på styring og elektroinstallasjon i småkraftverk.

Krav til opplæring
Alle som eier og driver elektriske anlegg har ansvar for at anlegget er i forskriftsmessig stand til enhver tid og skal sørge for nødvendig opplæring til personell om faren ved drift og betjening av anlegget.
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) stiller i § 7 følgende krav til overordnet planlegging:
«I enhver virksomhet skal det være et system for overordnet planlegging. Personellet skal ha tilgang til og gjøres kjent med relevante bestemmelser i denne forskriften med veiledning og gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i denne.»
 
Kursprogrammet
Deltakerne på Småkraftdagane får anledning til å melde seg på et totimerskurs som blant annet vil orientere om kravene som til instruert personell, hva som kan oppstå av driftsfeil og hvordan man skal forholde seg ved ulike hendelser.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda