logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Nytt faktahefte fra OED


Ole- og energidepartementet har sluppet en ny og oppdatert oversikt over norske energi- og vannressurser.
Det nye faktaheftet om energi- og vannressursene fra Olje- og energidepartementet, gir en samlet oversikt over produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

[LINK]

Lagt ut 23/02-2015

Det moderne Norge ble bygd gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til produksjon av strøm. Vannkraften la grunnlaget velstandsutviklingen, er fortsatt ryggraden i kraftsystemet vårt, skriver olje- og energiminister Tord Lien i forordet til «Fakta 2015: Energi og vannressurser i Norge».
– Hensikten med faktaheftet er å gi en samlet fremstilling av produksjon, transport og forbruk av energi i Norge, spåpeker statsråden.

Heftet gjennomgår rammeverket som regulerer energiforsyningen og gir en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.
Det nye faktaheftet gir også en oversikt over de viktigste aktørene i det norske kraftmarkedet og organiseringen av energiforskning, teknologi- og kompetanseutvikling.

«Fakta 2015» er en oppdatering av heftet som ble utgitt i 2013.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda