logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

– Ingen tegn til vinter


– Våtere og mildere værvarsler enn normalt, holder prisene lave, sier Gunn-Eva Oddan Naas. Foto: NEAS
– Vi er nå inn i den siste uka i februar, og det er ingen tegn til vinter. Prisene er ventet å holde seg lave fremover, sier kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas hos NEAS.

Lagt ut 24/02-2015

Værprognosene er våtere og mildere enn det som er normalt for årstiden, og markedet ser ut til å ha mistet troen på at vi får noe særlig kulde denne vinteren, påpeker hun.
Mars 2015-kontrakten er sist omsatt for 21,68 øre/kWh, og 2. kvartal 2015 omsettes nå for 20,99 øre/kWh.

Stor forskjell i snømengde
Laveste systempris siden sist var 22. februar, da systemprisen var på 21,99 øre/kWh, mens høyeste pris ble oppnådd 4. februar, med 37,35 øre/kWh.
Tidlig i februar var det en kortvarig kuldeperiode, som sammen med utkopling av et kjernekraftverk gav høyere priser noen dager.
– Det er fortsatt små forskjeller i områdeprisene. Dette vil sannsynligvis forandre seg når snøsmeltingen starter, ettersom det er relativt store forskjell i snømengden i de ulike prisområdene, påpeker kraftanalytikeren hos NEAS.
 
Lavere elsertifikatpris
Elsertifikatprisen har falt mye den siste tiden. Spotprisen og mars 2015-kontrakten ble sist omsatt for 140 SEK/sertifikat. Det er et stort overskudd av sertifikat i markedet.
– Kjøpssiden er liten, og prisene faller. Interessen har flyttet seg fra spot og mars 2015-kontrakten, til kontrakter lenger frem i tid. Det kommer stadig nye forslag til politiske endringer som kan påvirke markedet, men så langt er det meste uavklart, sier Gunn-Eva Oddan Naas.
I tillegg øker det akkumulerte overskuddet av sertifikater, som følge av lite forbruk, på grunn av en mild vinter, og høy produksjon spesielt fra vindkraft.
– Markedet virker å være avventende til hva som skjer fremover, og aktiviteten er stort sett liten, selv om vi har hatt dager med en del handel, sier hun.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda