logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftverk trues av havnivåstigning


Faksimile av NVE-rapporten «Mulige effekter av havnivåstigning».
Stigende havnivå er dårlig nytt for 2000 norske energianlegg. Blant disse er fem småkraftverk, som ligger utsatt til for havnivåstigning og stormflo.

[LINK]

Lagt ut 20/03-2015

Det viser NVE-rapporten «Mulige effekter av havnivåstigning». Til sammen 1962 nettstasjoner, sju transformatorstasjoner i regionalnettet, og fem småkraftverk er utsatt, viser en kartlegging NVE har foretatt.
– Klimarelaterte påkjenninger har alltid vært en utfordring for energiforsyningen, og et klima i endring vil kunne bidra til å øke disse utfordringene, sier Ingunn Åsgard Bendiksen, direktør for tilsyn og beredskap i NVE.
Den som eier og drifter energiforsyningsanlegg må derfor ta høyde for både eksisterende og fremtidige belastninger som anleggene kan bli utsatt for, påpeker hun.

Globale tidevannsmålinger viser at det globale havnivået er 25 cm høyere enn i 1880. Ifølge beregninger Bjerknessenteret har utarbeidet for DSB, vil havnivået stige 70 cm langs kysten av Sør og Vestlandet og 60 cm i Nord-Norge frem til slutten av dette århundret.

Her finner du NVEs rapport Mulige effekter av havnivåstigning.


Kalenderen:
17/08-2018:
Fagseminar Brødrene Dahl Vasskraft

27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager