logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Snøsmelting kan presse prisene


– Snøsmeltingen kan gi en ytterligere nedgang i prisene fremover, ifølge Gunn-Eva Oddan Naas. Foto: NEAS
Ingenting tyder på at det våte og varme været vil endre seg. – Det gir støtte for at prisene vil holde seg lave, mener kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas hos NEAS.

Lagt ut 25/03-2015

Temperaturen har holdt seg godt over normalt, og det ser ut til at vi vil få temperaturer rundt normalt også fremover. Mye nedbør gir god produksjon, og det varme været gir et lavere forbruk.
– Disse to faktorene sammen gir den lave strømprisen vi nå ser. Når det ikke er noe som tyder på at det våte og varme været vil endre seg, så gir det støtte for at prisene vil holde seg lave også fremover, sier NEAS-analytikeren.
Dersom temperaturen holder seg høy, kan vi også få snøsmelting.
– Om snøsmeltingen starter, støtter det en ytterligere nedgang i prisene fremover, påpeker hun.
 
Større sprik i områdeprisene
April 15-kontrakten ble sist omsatt for 20,39 øre/kWh. 2. kvartal -15 omsettes for 20,35 øre/kWh. Laveste systempris siden sist så vi 15. mars, da var systemprisen 20,86 øre/kWh. Høyeste systempris er 24. mars, da er systemprisen på 24,51 øre/kWh.
– Den siste tiden har vi sett en større forskjell i områdeprisene. NO3 og NO4 har hatt en noe høyere pris enn de øvrige prisområdene den siste tiden. Denne forskjellen vil vi sannsynligvis fortsatt se når snøsmeltingen tar til, sier Gunn-Eva Oddan Naas.
 
Sertifikatoverskuddet vokser
Elsertifikatprisen er stort sett uendret siden sist, etter en liten oppgang i slutten av uke 11 som sannsynligvis skyldes økt etterspørsel før årsoppgjøret for 2014.
På slutten av uken kom nyheten om at Norge og Sverige har blitt enige om å utvide sertifikatmarkedet med 2 TWh.
– Denne nyheten tok bort noe av usikkerheten som har preget markedet, og vi fikk et prisløft. Da nye produksjonstall for februar kom, så viste de at det nok en gang var flere utstedte sertifikat enn det som ble forbrukt. Det bidrar til at det allerede store overskuddet av sertifikat i markedet fortsetter å vokse, sier kraftanalytikeren hos NEAS.
Dette utløste en ny nedgang i markedet. Elsertifikat i spot ble sist omsatt for 140 SEK/sertifikat, og sertifikat med levering i mars -16 omsettes også for 140 SEK/sertifikat. Det er svært liten omsetning i sertifikatmarkedet. 
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda