logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Statnett vil frigi ledig nettkapasitet


Ved å utnytte ledig kapasitet vil Statnett kunne garantere flere småkraftverk at de vil få plass på nettet. Foto: Steinar Aasen
For å få en mer effektiv bruk av nettkapasiteten, forbereder Statnett en ny ordning for tildeling av ledig kapasitet i enkelte geografiske regioner.

Lagt ut 10/04-2015

Ordningen skal sørge for en maksimal utnyttelse av nettet i områder der dagens kapasitet ikke er stor nok til å sikre tilknytning av alle de planlagte fornybarprosjektene.
Den nye ordning for tildeling av ledig nettkapasitet skal bidra til økt forutsigbarhet. Gjennomføring av tiltaket vil kreve en nærmere dialog med de berørte regionalnettselskaper og deres kunder, opplyser Statnett i utkastet til Nettutviklingsplan 2015 som nå er på høring.
Det er kun prosjekter med endelig konsesjon som kan be om bekreftelse på ledig nettkapasitet. Ordningen vil basere seg på objektive og ikke-diskriminerende kriterier og skal ivareta konkurransen mellom prosjektene slik NVE har lagt opp til.

Før den nye kapasitetsløsningen settes i verk vil Statnett sende ut på høring et forslag til hvordan en slik ordning kan fungere.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda