logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Nye faktaark til NVEs miljøveileder


Den nye faktaarkserien er laget for å veilede utbyggere av energi- og overføringsanlegg i planleggings- og anleggsfasen. Faksimile: NVE
NVE har publisert seks nye faktaark som erstatter vedleggene i NVEs veileder 2-2005 «Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg».

[LINK]

Lagt ut 13/04-2015

De gamle vedleggene er foreldet. Faktaarkserien «God praksis», som er laget for å veilede utbyggere av energi- og overføringsanlegg i planleggings- og anleggsfasen, erstatter vedleggene i veilederen.
Hvert faktaark tar for seg ulike tema som berører miljø- og landskap. Det er lagt vekt på å beskrive hvordan anleggene skal bygges for å gjøre minst mulig skade på miljøet og gjøre dem best mulig tilpasset området de blir etablert i.
Serien er på seks nye faktaark og vil bli utvidet etter hvert med flere tema som NVE mener vil lette planleggings- og anleggsarbeidet, og sikre at anlegget blir minst mulig skjemmende.
De enkelte arkene vil bli revidert når det er behov for det.

Her finner du lenker til NVEs nye faktaarkserie «God praksis».Kalenderen:
17/08-2018:
Fagseminar Brødrene Dahl Vasskraft

27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager