logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Må søke tildeling i begrenset nett


Statnetts forslag om en ny tildelingsordning skyldes at det ikke en mulig å gjennomføre tilstrekkelig nettutbygging innen 2020, slik at alle som vil bygge ny kraftproduksjon kan komme på nett. Foto: Statnett
Statnett har fremmet forslag om en ordning der utbyggere som planlegger ny kraftproduksjon kan søke om å få reservert ledige kapasitet i nettet. Ordningen er planlagt iverksatt før sommeren.

Lagt ut 30/04-2015

Den foreslåtte tildelingsordningen gjelder for kapasitet i sentralnettet der det ikke er tilstrekkelig ledig nettkapasitet til alle utbyggerne, som på Sør-Vestlandet, i Indre Sogn og Øst-Finnmark. I disse områdene vil et – ifølge Statnett – ikke være tidsmessig mulig å bygge ny ledningskapasitet og heller ikke er hensiktsmessig å håndtere kapasitetsbegrensningene ved hjelp av elspotområder.
– Slik situasjonen er nå vil den nye tildelingsordningen bli innført mellom Feda og Stokkeland på Sør-Vestlandet, øst av Fardal stasjon i Indre Sogn og øst for Lakselv i Øst-Finnmark, sier seksjonsleder Anders Grønstvedt i Statnett.

Ordningen som foreslås legger opp til at de som planlegger ny kraftproduksjon kan søke om å reservere kapasitet i nettet til sine planer etter at det er gitt endelig konsesjon for anleggene, og at det så gis en tidsfrist for å dokumentere byggestart eller inngått avtale med tredjepart i etterkant. Statnett lanserer ulike tidsfrister i høringsforslaget og ber om uttalelser på dette.
– Vi ønsker en ordning som gir forutsigbarhet for investorer og hindrer at prosjekter som blir lagt vekk blokkerer for nye prosjekter, sier Grønstvedt.

Ordningen vil omfatte all ny produksjon innenfor et angitt område, også den som vil tilknyttes regionalnett eller distribusjonsnett. Statnett foreslår at ordningen baseres på prinsippet om at produsenten skal forholde seg til sin lokale netteier for avklaring av spørsmål om nettkapasitet.
Forslaget sendes nå på høring. Statnett ber om skriftlige høringsuttalelser innen utgangen av mai. 
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda