logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Vindskjevt i revidert


Finansminister Siv Jensen vil gi vindkraft bedre rammevilkår enn vannkraft.
Regjeringen vil gi skattelette til vindkraftutbyggere gjennom ekstraavskrivninger i revidert statsbudsjett. Småkraftforeninga beklager forslaget som blir til direkte ulempe for vannkraften.

Lagt ut 12/05-2015

Det felles elsertifikatmarkedet med Sverige er i dag tuftet på teknologinøytralitet. Det vil si at de samfunnsøkonomisk beste prosjektene vil utløses først. Etter skatteletten til vindkarften er ikke dette lenger til felle.

- Blir forslaget vedtatt vil mange realtivt sett ulønnsome vindsprosjekter gå foran i køen og ødelegge for mer lønnsomme vannkraftprosjekter. Det er ingen tjent med, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Tveit tar til orde for at skatteletten til vind gjøres teknologinøytrale i likhelt med elsertfikatmarkedet.

- Dette er åpenbart den samfunnsøkonomisk beste løsningene, sier han.

Regjeringens forslag er tuftet på faglige innspill fra Thema Consulting. I en tilleggsrapport gjort for Småkraftforeninga dokumenterer Thema hvordan vindforslaget vil føre til at det bygge smindre vannkraft enn det ellers ville blitt. Vannkraftutbyggere får da en kostnadsulempe på hele ti prosent. Et teknologinøytralt opplegg vil derimot gjør at det bygges ca 1 Twh fornybar mer kraft i Norge enn om avskrivniongene bare skal gjelde vind. 

- Dette tilsvarer investeringer på 4 - 5 milliarder kroner ute i dirstriktsnorge i en tid hvor arbeidsledighetene er økende, sier Tveit.

Les Thema-notatet som dokumenterer skjeveten i vindavskrivningene her. 

Les Småkraftforeinga tidligere uttalelser i saken her. 

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda