logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

To nye kontrakter til Spetals Verk


Bilde av inntaksområdet til Åkvisla kraftverk, i Moksavasdraget i Øyer. Faksimile av konsesjonssøknaden/Foto: Sweco
Eidsiva Vannkraft AS har inngått avtale med Spetals Verk om leveranser av elektromekanisk utrustning til to småkraftverk.

Lagt ut 18/05-2015

Leveransen til Sølna kraftverk i Alvdal kommune består av to Francis-turbiner, hvorav et aggregat med en slukeevne på 2,5 kubikkmeter og en effekt på 1,39 MVA og et aggregat med en slukeevne på 7,5 kubikkmeter og en effekt på 4,1 MVA.
Kraftverket som bygges for Østerdalen kraftproduksjon AS skal utnytte en fallhøyde på 61 meter. Med en utbyggingskostnad på 78,3 millioner kroner og en forventet årsproduksjon på 15,7 GWh blir utbyggingsprisen 4,99 kr/kWh. Sølna kraftverk skal etter planen settes i drift i juni 2016.

Til Åkvisla kraftverk i Øyer kommune skal Spetals Verk levere to Francis-turbiner på 2,2 MVA. Kraftverket skal utnytte en fallhøyde på 110 meter og en vannføring på 1,95 m3/s. Det er planlagt satt i drift i juni 2016.
Kraftverket, som Gudbrandsdal Energi har fått konsesjon for å bygge, vil kunne produsere 11 GWh/år. Utbyggingskostnaden for Åkvisla kraftverk er beregnet til 60 millioner kroner, noe som gir en utbyggingspris på 5,45 kr/kWh.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda