logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Støtter skille av produksjon og nett


De nye kravene skal sikre nettselskapenes nøytralitet. Foto: Infratek
Småkraftforeninga støtter i all hovedsak forslagene til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet for nettselskap.

[LINK]

Lagt ut 19/05-2015

Småkraftforeninga har avgitt følgende uttalelse til Olje- og energidepartementet i forbindelse med «Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille»:
 
Småkraftforeninga vil i hovedsak støtte det utsendte forslaget.
Imidlertid vil vi presisere at endringene ikke må føre til økt byråkrati eller høyere kostnader.  Manglende nettilgang er i dag en av de hyppigst forekommende årsakene til at småkraftprosjekter ikke blir realisert. Ofte er bakgrunnen for problemene at nettilgangen blir uforholdsmessig dyr eller at møtet med det lokale nettselskapet oppleves unødvendig byråkratisk. Det er derfor viktig i forkant å avklare om de foreslåtte endringene kan gi utilsiktede sideeffekter som ytterligere bremser opp småkraftutbyggingen.
 
(LINK øverst i saken viser til Olje- og energidepartementets side om «Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille»)


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo