logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Avtale med Clemens Kraft Drift


Norsk Kraftverksdrift sin stand på Småkraftmessa, med Ole Wormdal (t.v.) og Rolf Svan Amundsen. Foto: Mikkel Aanderaa
Norsk Kraftverksdrift har inngått en rammeavtale om levering av sitt rapport- og vedlikeholdssystem til Clemens Kraft Drift AS, og skal bistå de der de har driftsansvar.

Lagt ut 08/06-2015

Ved hjelp av selskapets rapport- og vedlikeholdssystem – RVS – for kraftanlegg, vil Norsk Kraftverksdrift bistå med å drifte kraftverkene til Clemens Kraft Drift AS.
– Vi er veldig fornøyd med at Clemens Kraft Drift har inngått en slik avtale med oss. Vi betrakter det som et kvalitetstegn at en aktør med flere kraftverk i drift og store ambisjoner velger å samarbeide med oss, sier daglig leder Ole Wormdal i Norsk Kraftverksdrift.

Bak Norsk Kraftverksdrift står kraftverkseier og IT-utvikler Tor Jakob Nordbø og Rolf Svan Amundsen, som har driftet en rekke kraftverk. De eier hver sin halvpart av selskapet.
– Tjenesten er utviklet etter de behovene de har sett i egne kraftverk. Systemet generer både tekniske og økonomiske rapporter, rapporter med angivelse av utført arbeid og utført vedlikehold, kontroll på HMS, samt avvik og utførelsen av disse, forklarer Wormdal.

Norsk Kraftverksdrift kan også levere et automatisk system for produksjonsplanlegging og kan også bistå med salg og formidling av kraften, eller påta seg vedlikeholdsansvaret.
– Vi har også den nødvendige kompetanse og sertifisering for å kunne drifte kraftverk med tilhørende dam, rørgate og høyspentanlegg, forteller Wormdal.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda