logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Overgangsjubel i Småkraftforeninga


Småkraftprodusentene, f. v. Olav Nerheim (Tjøstheim kraftverk i Suldal), Øyvind Gundersen (Storebekk i Evje og Hornnes kommune og Harstveitbekken i Åmli), Guttorm Risdal (Vassfossen i Froland), Dagfinn Birkeland (Mosbakka i Sauda) og Frank Hansen (Kvernstad i Ringsaker) feiret sin elsertifikatglede med å hylle stortingsrepresentantene Bjørn Lødemel (H) og Oskar Grimstad (Frp). Tord Liens politisk rådgiver, Elnar Remi Holmen (foran), fikk også en stor takk med på veien da han rushet forbi etter at elsertifikatflertallet var sikret. Foto: Steinar Aasen
Glade småkraftfolk trippet rundt på Stortinget i gledesrus onsdag kveld, etter at utvidelsen av overgangsordningen for elsertifikater var på plass.

Lagt ut 11/06-2015

Et solid flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet sørget for å levere på løftene om elsertifkater som tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF) ga for over ti år siden.

Et godt koordinert arbeid mellom Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og ledelsen i Olje- og energidepartementet endte med at den tidligere effektbegrensningen i overgangsordningen på 1 MW ble fjernet.
Det ble heller ikke satt noen grense på 10 MW. Det betyr at også de største medlemsverkene i Småkraftforeninga bygd etter 2004 nå vil komme i elsertifikatposisjon.

Et stortingsflertallet bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet åpner også for å ta inn anlegg bygd til erstatning for tidligere kraftverk kan tas inn i ordningen – etter nærmere skjønn. Flertallet stilte seg bak følgende uttalelse:
«Komiteen er klar over at produksjonsanlegg som bygges til erstatning for eksisterende anlegg som hovedregel ikke blir regnet som nye anlegg. I proposisjonen foreslår imidlertid regjeringen at det i enkelte tilfeller vil kunne åpnes for å vurdere disse som nye anlegg, og dermed gi rett til sertifikater for hele produksjonen.»
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda