logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

NVE fikk hubro-smekk


Inntaksstedet i Tverrelva. Foto: Ole Kristian Spikkeland
Gravdal kraftverk i Førde i Sogn og Fjordane har fått medhold hos OED i sin klage på NVE. Småkraftverket har fått konsesjon – etter en ny kartlegging av et påstått hekkeområde for hubro.

Lagt ut 17/06-2015

Det betyr at Gravdal Kraft AS likevel får bygge småkraftverk i Tverrelva i Førde.

Gravdal kraftverk fikk i desember 2011 avslag på sin konsesjonssøknad hos NVE. Avslaget var begrunnet med at utbyggingen kunne skade en sannsynlig hekkeplass for hubro, til tross for at det verken var påvist konkret hekking eller noen reirhylle.
Hubro-antakelsen var basert på et funn av en død hubro under høyspentlinja i nabodalen, i 1999. I tillegg skulle det vært hørt hubro-rop fra den andre siden av Førdefjorden.
 
Klage førte fram
Det svake dokumentasjonsgrunnlaget som lå til grunn for å sannsynliggjøre hubrolokaliteten var da også hovedelementet i klagen på avslaget fra NVE.
Nå har Olje- og energidepartementet foretatt ny kartlegging av det som skulle være et mulig hekkeområde for hubro.
Etter disse undersøkelsene har departementet «funnet grunnlag for å omgjøre NVEs avslag til konsesjon.» På bakgrunn av gjennomførte kartlegginger – og innspill fra faglig ekspertise – mener OED at utbygging og drift av Gravdal kraftverk kan gjennomføres uten å komme i konflikt med hubro.
 
Lønnsom utbygging
Gravdal kraftverk vil utnytte et fall på 248 meter i Tverrelva. Kraftverket er planlagt med en installert effekt på 2 MW og en årsproduksjon 6,2 GWh. Kraftstasjonen er plassert ved utløpet av elva til Førdefjorden.
Utbyggingskostnaden ble i 2010 beregnet til 13 millioner kroner, noe som ga en utbyggingspris på gode 2,09 kr/kWh. Selv om utbyggingskostnaden er blitt atskillig høyere i 2015, vil Gravdal kraftverk fortsatt kunne oppnå god lønnsomhet.  
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda