logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Åpner overgangsordningen 1. september


1. september vil NVE åpne for å ta imot søknader om elsertifikater etter den nye overgangsordningen. Foto: Brødrene Dahl
Overgangsordningen for elsertifikater til vannkraftanlegg bygd etter 1. januar 2004 er snart på plass. NVE vil ta imot søknader om elsertifikater etter den nye overgangsordningen 1. september.

Lagt ut 22/06-2015

Stortinget vedtok 18. juni 2015 endring i Lov om elsertifikater som innebærer at overgangsordningen utvides til å omfatte alle vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004.
 
NVE opplyser at innkomne søknader vil bli behandlet fortløpende fra 1. september. Men vedtakene vil først bli fattet i januar 2016, etter at lovendringen har trådt i kraft.
Siste frist for å søke om rett til elsertifikater for kraftverk som inngår i overgangsordningen er foreslått til 1. april 2016. Dette vil bli endelig fastsatt i en forskrift.

For å sikre en rask og effektiv saksbehandling oppfordres det til å avklare eventuelle konsesjonsmessige forhold i forkant. Kravene til elsertifikatsøknaden er beskrevet her, på NVEs hjemmeside.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda