logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Ny veileder for sikringstiltak


Skisse av inntak til småkraftverk, der farer er avmerket. Illustrasjon: Hanne Marthe Østvold, NVE
For å forebygge ulykker, og ivareta sikkerheten rundt vassdragsanlegg, har NVE gitt ut en ny veileder for alle som utfører arbeid med vassdragsanlegg.

[LINK]

Lagt ut 29/06-2015

 
Damsikkerhetsforskriften krever at det for alle vassdragsanlegg skal etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel.
– Veileder for sikringstiltak ved vassdragsanlegg gir en innføring i hva det er viktig å ta hensyn til, og viser gode eksempler på løsninger for å ivareta sikkerheten ved vassdragsanlegg. Formålet med veilederen er å bidra til å forebygge ulykker, sier Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE.
For å kartlegge potensielle farer skal det utføres en analyse i forhold til ferdsel og bruk. Resultatene fra analysen skal ende opp med forslag til sikringstiltak.

Den nye veilederen bygger på rapporten «Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag» fra 2003, og tar hensyn til reviderte forskrifter og erfaring i bransjen. Veilederen er utarbeidet av NVE i samarbeid med Energi Norge, samt et utvalg representanter fra bransjen.

 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda