logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Mindre vindskatt til kommunene


Uten eiendomsskatt på vindmøllene blir det lite igjen for kommunene å skattlegge i vindparkene. llustrasjonsfoto: Vestas Wind Systems A/S
Regjeringen vil fjerne eiendomsskatten på maskiner. Vindkraftkommunene frykter de vil miste en stor del av skatteinntektene fra vindkraftverkene, skriver Andøyposten.

Lagt ut 17/07-2015

– Eiendomsskatt er den eneste inntekten vertskommuner har fra vindkraftverk, forteller Andøy-ordfører Jonni Helge Solsvik (H) til avisa.
Forslaget om endringer i eiendomsskatteloven rammer derfor ekstra hardt, påpeker Solsvik, som er nestleder i Landssammenslutningen for norske vindkraftkommuner (LNVK).
 
Kraftig inntektskutt
Beregninger som LNVK har gjort, viser at takst- og skattegrunnlaget vil bli redusert med mellom 75 og 95 prosent hvis regjeringen får gjennomslag for sitt forslag.
Andøy kommune har fra 2017 budsjettert med 5 millioner kroner i årlige inntekter fra Andmyran vindkraftverk.
– Vi er avhengig av inntektene fra eiendomsskatten for å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud til innbyggerne. Jeg er i utgangspunktet i mot eiendomsskatt, men som en liten distriktskommune trenger vi disse inntektene for å kunne opprettholde de tilbudene vi har, sier Solsvik til Andøyposten.
 
Vannkraft skattes hardere
Regjeringens forslag til eiendomsskatt for «verker og bruk» vil ikke berøre fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg. Eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg, som inkluderer maskiner benyttet i kraftproduksjon, er regulert gjennom særregler i eiendomsskatteloven.
Særreglene gjelder kun for vannkraftanlegg, mens vindkraftanlegg følger de alminnelige reglene for verk og bruk. LNVK har i mange år jobbet for å innføre en naturressursskatt på vindkraftanlegg, slik det i dag er for vannkraftverk.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda