logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

«Nätförstärkningslån» sikrer ny kraft


For å opprettholde utbyggingen av fornybar energi tilbyr Svenska Kraftnät å forskuttere nettforsterkningskostnader. Foto: Anemone Nemorosa (CC BY 2.0)
Svenska Kraftnät vil bruke 700 millioner svenske kroner i en nyetablert forskutteringsordning for nettselskapene – og dermed utløse nødvendig nettforsterkning som sikrer utbygging av fornybar energi.

Lagt ut 13/08-2015

Tidligere måtte svenske kraftutbyggere ta hele kostnaden for den nødvendige forsterkningen av nettet som måtte til for at de skulle få nettilknytning. Nye anlegg som knyttet seg til på samme sted i ettertid, slapp å betale for den oppgraderingen som allerede var gjort.
Dermed stoppet prosjektene opp – ettersom ingen vil bygge først. For å unngå en «Catch 22-situasjon», der ingen kraftprodusenter ønsker å være den første til å koble til – og som et bidrag for å oppfylle elsertifikatmålene – besluttet den svenske Riksdagen i 2014 å gi Svenska Kraftnät i oppdrag å bygge bro over denne investeringsterskelen.

De nye reglene som trådte i kraft 1. mai i år innebærer at nettselskapene kan få lån av Svenska Kraftnät til den delen av nettforsterkningskostnadene som kan nyttiggjøres av fremtidige kraftutbyggere. Det betyr at den første utbyggeren kan nøye seg med å betale «sin» del av nettforsterkingen.
Den svenske systemoperatøren får utleggene sine refundert i takt med tilknytningen av nye produsenter, som i sin tur må betale sine andeler av utgiftene etter hvert som de kobler seg til.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda