logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

De første overgangssøknadene kom i natt


De tidligere utestengte kraftverkene viser stor interesse for å sikre seg elsertifikater. Bildet er en faksimile av det første elsertifikatet som ble utstedt i Norge, til Kvassteinåga Kraftverk.
NVE startet 1. september å behandle innkomne søknader om elsertifikater etter den utvidede overgangsordningen. De første søknadene ble mottatt rett over midnatt, opplyser NVE.

[LINK]

Lagt ut 01/09-2015

– Vi er allerede i gang med å behandle søknadene. Det er satt av ekstra ressurser til saksbehandling i høst, opplyser Leif Husabø, som er prosjektleder for behandlingen av overgangssøknadene hos NVE.

Oppbemanningen skal sikre en rask og effektiv behandling av søknadene fra de 240 kraftverkene som forventes å inngå i overgangsordningen.

Siste frist for å søke er 1. april 2016. Husabø anbefaler at søknadene sendes inn allerede i høst, for å sikre en raskest mulig saksbehandlingstid. NVE behandler de innkomne søknadene fortløpende.

Endelige vedtak vil ikke bli fattet før loven trer i kraft 1. januar 2016. De første godkjente verkene vil få tildelingsdato i løpet av januar, slik at det kan bli utstedt elsertifikater innen utgangen av januar 2016.

 
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda