logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Rekordbillig kull drar kraftprisen ned


Den europeiske Kullprisen har hatt en klart fallende kurve de fire siste årene. Kilde: Bloomberg
Den europeiske årskontrakten for kull levert i 2016 falt for første gang under 50 dollar/tonn, tirsdag 22. september. Så langt i år har kullprisen falt 26 prosent, skriver Bloomberg.

Lagt ut 23/09-2015

Kull for levering i 2016 til Rotterdam, Amsterdam eller Antwerpen falt til 49,90 dollar. Kontrakten steg til 50,10 dollar/tonn senere på dagen.
 
Prisene er likevel ventet å stabilisere seg framover, ettersom kaldere vær vil bidra til å øke etterspørselen, påpeker Bloomberg, med henvisning til en rapport fra Spectron Ltd.

Lave kullpriser slår også ut på de nordiske kraftprisene. Gjennom kraftoverføringene til og fra Kontinentet blir prisbildet her hjemme påvirket av de europeiske kraftprisene, der kullkraft gjerne oppfattes som basisprisen i markedet. Denne sammenhengen vises også på kraftbørsen, der endrede forventninger til fremtidige kullpriser slår direkte inn på prissettingen av årskontraktene i det nordiske kraftmarkedet.


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda