logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Skattekutt for de flest småkraftverkene


Finansminister Siv Jensen la fram et statsbudsjettet uten overraskelser for småkraftbransjen. Foto: Rune Kongsro
Under fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016 bekreftet finansminister Siv Jensen at det legges opp til kutt i selskapsskatten. Det innebærer en skattelettelse for landets fleste småkraftverk.

Lagt ut 07/10-2015

I forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt frem onsdag, presenterte Siv Jensen også en egen skattereform. Fra årsskiftet vil selskapsskatten blir redusert fra 27 til 25 prosent.

- Dette er et positivt tiltak for næringslivet generelt som også kommer småkraften til gode. Det er vi veldig glade for selv om situasjonen i bransjen er slik at mange nå ikke er i skatteposisjon i det hele tatt. På sikt vil dette likevel slå bra ut sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.  

Samtidig går det fram av statsbudsjettet at Regjeringen vil øke grunnrenteskatten med to prosentenheter, fra 31 til 33 prosent – noe som også vil få betydning for de største småkraftverkene.

De aller fleste småkraftverkene går likevel klar av dette, ettersom Eftas overvåkningsorgan allerede i sommer godkjente at den nedre grensen for grunnrenteskatt ble økt fra 5.500 til 10.000 kVA. Finansdepartementet opplyste i den forbindelse av denne endringen vil blir gjort gjeldende allerede fra og med inntektsåret 2015.

Den varslede ordningen med forhøyede avskrivningssatser for vindkraft synes ikke å være nevnt i de fremlagte budsjettetdokumentene.

I skattereformen foreslår for øvrig Regjeringen at selskapsskatten skal reduseres ytterligere, til 22 prosent i 2018.Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda