logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Norge har 105 prosent fornybar strøm


Norge kommer fornøyelig godt ut av EUs fornybarstatistikk. Kilde: Eurostat/NComVA
Norge har det suverent mest fornybare elforbruket i hele Europa. Mens EU-landene må nøye seg med en gjennomsnittlig fornybarandel på 25 prosent, kan Norge vise til hele 105 prosent.

Lagt ut 20/10-2015

Dette går fram av EU-statistikken «Elektrisitet basert på fornybare kraftkilder». Ifølge de siste tallene (2013) fra EUs statistikkbyrå Eurostat, var det nasjonale strømforbruket i Norge basert på 105 prosent fornybar energi. Elektrisitet fra fornybare energikilder omfatter vannkraftverk, vindkraft, solenergi, jordvarme og elektrisitet fra biomasse og avfall.
Det rare utslaget i statistikken skyldes nok at det ordinære strømforbruket i Norge var lavere enn kraftproduksjonen. Ifølge NVEs kraftstatistikk ble det i hvert fall eksportert 5,1 TWh fra Norge i 2013.

Eurostat utarbeider også tall for «Andel fornybar energi i brutto sluttforbruk av energi». Denne statistikken er ikke fullt så god. Til tross for en svært høy andel på hele 65,5 prosent, så var det faktisk en tilbakegang fra året før. I 2012 var nemlig 65,9 prosent av Norges brutto sluttforbruk basert på fornybar energi.
 
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo