logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Hydrogenproduksjon på småkraftkurs


Andreas Wessel samarbeider med Småkraftforeninga om å få etablert et pilotprosjekt for hydrogenproduksjon ved Rotnes Kraftverk. Foto: Steinar Aasen
Medlemmer i Småkraftforeninga som deltar på FSE-kurset (elsikkerhetskurs) i Nittedal i begynnelsen av november, vil også bli informert om arbeidet med å etablere hydrogenproduksjon i tilknytning til småkraftverk.

Lagt ut 22/10-2015

Sikkerhetskurset holdes hos småkraftgründer Andreas Wessel på Rotnes Bruk. Før kurset vil det bli informert om hydrogenproduksjon i direkte tilknytning til Rotnes Kraftverk. Kursdeltakerne vil også få en omvisning på Rotnes Kraftverk, som er fra 1940.
Småkraftforeninga samarbeider med Andreas Wessel og Rotnes Bruk om et pilotprosjekt for hydrogenproduksjon ved dette kraftverket. Han skal nå utrede mulighetene for slik produksjon ved sin egen kraftstasjon. Andreas Wessel er også spent på Nittedal kommune sine planer om å etablere en hydrogenfyllestasjon.
Småkraftforeninga håper på et gjennomslag for bruk av hydrogen – til erstatning for diesel og bensin – som bildrivstoff. Dette kan åpne helt nye muligheter for småkraftprodusenter til å skaffe seg en hyggelig biintekt fra egenprodusert hydrogen.
 
Det er ekteparet Andreas og Margret Lie Wessel som eier og driver Rotnes Bruk. Det vakre gårdsbruket som ligger sentralt i bygda, har en historie helt tilbake til eldre jernalder. Bruket har drevet eget kraftverk i Nitelva siden 1906, med unntak av årene 1977- 93.
Det gamle kraftverket fra 1940 er restaurert og den gamle gråsteinsdammen fra 1881 er igjen tatt i bruk. Kraftverket leverer strøm til gården, industrianlegget og til det offentlige strømnettet i Nittedal.
 
 

 

 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda