logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Grep for mer svensk vannkraft


Krångede kraftverk i Indalsälven, i Östra Jämtland. Foto: Fortum
Historisk sett har Sverige hatt en sikker energiforsyning til rimelige priser og lav miljøbelastning. For at dette skal fortsette vil svenske rikspolitikere satse på mer vannkraft.

Lagt ut 08/12-2015

Svensk energipolitikk har i mange år vært en politisk slagmark. Nå trengs det brede politiske løsninger med langsiktige mål – ikke minst for å sikre vannkraften. Det understreker talspersoner både fra Moderaterna og Socialdemokraterna, på nettforumet «Second Opinion Energi».
I Energikommissionen – som ble nedsatt i mars 2015 for å utarbeide grunnlaget for en bred politisk enighet om svensk energipolitikk – har begge partiene varslet at økt vannkraftproduksjon er en prioritering blant de valgene som nå må gjøres.
 
Et godt utgangspunkt
– Her har vi et utmerket utgangspunkt for å finne en god avtale om fremtiden for kraftproduksjon i Sverige, skriver riksdagsmedlem og medlem av Energikommissionen, Ingemar Nilsson (S) på Second Opinion.
Vannkraft er selve navet for fremtidens elektrisitetsproduksjon i Sverige, og er en forutsetning for å nå målet om 100 prosent fornybar energiproduksjon, påpeker Nilsson. Sveriges ambisiøse mål for energipolitikken er at netto utslipp av klimagasser skal være null innen 2050. 
– Sverige har, i forhold til de fleste andre land, gode muligheter til å møte utfordringene ved å gjøre bruk av fornybare energikilder i elektrisitetsproduksjonen, understreker han.
 
Utfordrende EU-krav
Riksdagsmedlem Lars Hjälmered (M), som også er medlem av Energikommissionen, karakteriserer vannkraften som kronjuvelen i det svenske energisystemet. Vannkraften gir både grunnlast og regulerkraft til en lav kostnad, uten skadelige klimautslipp, understreker han i et innlegg på Second Opinion.
– Det dreier seg ikke bare om hvordan vi kan sikre dagens vannkraftproduksjon, men også hvordan vi kan øke produksjonen, påpeker Hjälmered. 
Moderaterna vil at Havs- och vattenmyndigheten – som er ansvarlig for å sikre en bærekraftig forvaltning av hav, innsjøer og elver – skal gis mandat til å avklare hvordan Sverige kan leve opp til EUs vann krav, uten å svekke produksjonen av vannkraft. Partiet har dessuten tatt til orde for å gi Energimyndigheten mandat til å jobbe sammen med industrien om forslag om hvordan av vannkraftproduksjonen kan sikre økt effekt.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda