logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Åpner sjøkabel til Litauen


Kabelleggingsfartøyet Topaz har hatt jobben med å legge NordBalt, som består av to likestrømskabler og en fiberkabel på bunnen av Østersjøen. Foto: ABB
NordBalt-forbindelsen mellom Sverige og Litauen åpner mandag 14. desember. Den 450 kilometer lange sjøkabelen (700 MW/300 kV) består av to likestrømskabler, samt en fiberoptisk kabel.

Lagt ut 11/12-2015

Med NordBalt på plass styrkes også koblingen mellom det nordiske og det baltiske kraftmarkedet. Fra før av er Østersjø-regionen også bundet sammen gjennom de to EstLink-forbindelsene (til sammen 1000 MW) mellom Finland og Estland.
Den nye sjøkabelen, mellom Nybro i Småland (SE4) og havnebyen Klaipeda i Litauen, vil styrke de baltiske landenes forsyningssikkerhet. Bedre tilgang på fornybar energi fra de nordiske landene bidrar dessuten til å gjøre Baltikum mindre avhengig av fossile energikilder som gass og kull.
Kabelen er bygget av ABB for systemoperatørene LitGrid og Svenska kraftnät.
EU-kommisjonen har bidratt med 175 millioner euro til prosjektet, som har kostet totalt 550 millioner euro (5,2 milliarder kroner).
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda