logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Etterspørsel etter "doble standplassar"Bestillinga av messeplassar frå leverandørbransjen er godt i gang ! Meir enn 20 firma har alt gjort reservasjonar.

Lagt ut 14/12-2015

Uventa, men hyggeleg, så viser det seg at fleire firma ønskar betre "armslag" - dvs to nabomesseplassar.
Foreninga vil sjølvsagt legge tilrette for eit godt og langsiktig samarbeid med bransjeaktørane,
og då er det naturleg at dei som bestille fleire standplassar for ein betre pris, som blir;
Standplass nr 2 får då 33 % rabatt, dvs. kr. 5.775, og prisen blir då kr. 11.725 eks MVA.
Standplass nr 3 får då 50 % rabatt, dvs. kr. 8.750, og prisen blir då kr. 8.750 eks MVA.

Bestillinga av doble standplassar må du gjere i 2 rundar, dvs. to enkeltbestillingar.
Her er bestillingssida: http://www.smakraftdagane.no/visside.php?id=45

VELKOMMEN TIL DOBLE MESSEPLASSAR

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda