logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Kan starte opp igjen i Sørdalen


Statnett har fått medhold av Fjordane tingrett til gjenoppta arbeidet med Ørskog-Sogndal-linja gjennom Sørdalen. Foto: Statnett
Fjordane tingrett har besluttet at Statnett får tilgang til Sørdalen i Bremanger, i forbindelse med byggingen av Ørskog-Sogndal prosjektet.

Lagt ut 18/12-2015

– Vi kan nå fortsette arbeidet i Myklebustdalen for å legge til rette for alle fornybarprosjektene som står på vent i Sogn og Fjordane og Sunnmøre, sier konserndirektør i Statnett, Elisabeth V. Vardheim.
Statnett vil nå vurdere muligheten for å kunne ferdigstille hele prosjektet i 2016, slik som opprinnelig forutsatt og til tross for forsinkelsen i Myklebustdalen. Vardheim påpeker at prosjektets fremdrift er kritisk og ikke tåler nye forsinkelser.
– Vår ambisjon er å kunne sette ledningen i drift i året som kommer, sier hun. 
Arbeidet på Ørskog-Sogndal-prosjektet ble stanset i juli 2014. I Gulating lagmannsrett ble det avsagt en kjennelse om at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak på trasévalget gjennom Myklebustdalen i Bremanger kommune ble fattet på feilaktig faktisk grunnlag, og at Statnetts tiltredelsesrett til eiendommene ikke var gyldig. Olje- og energidepartementet opprettholdt sitt vedtak om å legge trasé og transformatorstasjonstomt gjennom Myklebustdalen i september 2014, etter å ha gjennomført en høringsprosess og gjennomgang av vedtaket fra desember 2011.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda