logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftprisen til Trond RyslettTidligere styreleder Trond Ryslett ble tildelt småkraftprisen under festmiddagen på småkraftdagene. Her er begrunnelsen fra nåværende styreleder Bjørn Lauritzen som delte ut prisen:

Lagt ut 03/03-2016

Småkraftprisen 2016 tildeles Trond Ryslett

Ryslett er en av de virkelige småkraftpionerene i Norge.

Han solgte transportfirmaet sitt og gikk All In i Småkraftbransjen allerede på 90-tallet.

Han bygde sitt første kraftverk så tidlig som i 1998 – lenge før alle de profesjonelle, og begynte samtidig sitt næringspolitiske engasjement hvor første seier (av en lang rekke) kom etter en direkte henvendelse til daværende olje- og energiminster Marit Arnstad. Saken gjaldt fritak for investeringsavgift for minikraftverk fra 1998.

Han har vært en forkjemper for lokal verdiskapning og grunneiereide kraftverk og har bygd 5 kraftverk sammen med 30 familier som frem til nå har generert over 40 mill. kr i utbytte til eierne.

Han gikk inn i styret i Småkraftforeninga i 2002.

Han har vært styreleder i Småkraftforeninga fra 2008 – 2014.

Han er fra Austefjorden på Sunnmøre.

Under Rysletts ledelse har Småkraftforeninga fått gjennomslag i en imponerende rekke næringspolitiske saker:

 • Strategi for økt etablering av små kraftverk (2003) - grunnlaget for dagens aktivitet - kom etter innspill fra Småkraftforeninga. Ikke minst argumentet om de små kraftverkenes bidrag til kraftoppdekking og til næringsutvikling i distriktene som gjør Regjeringen opptatt av å legge til rette.
 • Fritak for grunnrenteskatt for kraftverk under 5,5 kVA.
 • Forenklet saksbehandling i NVE for kraftverk opp til 5 MW.
 • Grønne sertifikat fra 2004.
 • Lettere tilgang til høyspentnettet
 • Reversering av vedtaket om grunnrenteskatt i 2008 – grensen satt tilbake til 5,5 kVA
 • Gjennomslag for fritak for balanseavregning for kraftverk under 3 MW
 • Vannkraft fikk el. sertifikater for kraftverk bygd etter 01.01.2004 under 1000 kW og for alle kraftverk med byggestart 07.09.2009.
 • En samlet borgerlig opposisjon ønsker i 2013 å gi el.sertifikater også til kraftverk over 1000 kW bygd mellom 2004 og 2009. Disse var lovet sertifikater av regjeringen, men fikk dem ikke fordi de rødgrønne ombestemte seg.
 • Gjennomslag for at det enkelte krafttverk kan ta ut 80 kW til eget bruk uten nettkonsesjon
 • Økt behandlingskapasitet i NVE
 • Nettmeldingen - Småkraftforeninga fikk gjennomslag for at det ikke er anledning å innføre anleggsbidrag i masket nett
 • Beredet grunnen slik at de uteglemte kraftverkene, altså de som bygde ut etter 01.01.2004 men før 2009 og var over 1 MW, likevel fikk sertifikater til at grønne vedtatt i Stortinget 2015.
 • Bidro til at kraftverk opptil 10 MVA under endelig fikk fritak for grunnrenteskatt noe som ble vedtatt i 2015.

I tillegg har Ryslett bygd opp Småkraftdagene til det som i dag er den viktigste møteplassen for småkraftbransjen og en viktig inntektskilde for Småkraftforeninga

Årets mottaker av Småkraftprisen er dermed blant de mest fortjente – vi gratulerer Trond Ryslett med Småkraftprisen 2016!

Bjørn Lauritzen

Styreleder SmåkraftforeningaKalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda