logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

H2 - en fornybarrevolusjonEntusiasmen er stor over at hydrogenbilen er på vei til det norske markedet. Fyllestasjoner skal bygges, og småkrafteiere håper å bli en viktig energileverandør. Stort hydrogentema her.

Lagt ut 30/06-2016

Det velrennomerte nettstedet Energi og Klima har laget en serie med hydrogenartikler. Her er det mye spennende lesning - blant annet om småkraftens rolle. Klikk på teksene nedenfor for å lese de tre sakene: 

En revolusjon i fornybar transport

Entusiasmen er stor over at hydrogenbilen er på vei til det norske markedet. Fyllestasjoner skal bygges, og småkrafteiere håper å bli en viktig energileverandør.

Fornybar kraft til hydrogen

Hydrogen kan levere utslippsfri transport til lands og til sjøs og erstatte kull i industrien. Samtidig kan hydrogen brukes både lokalt og bli en eksportvare i et globalt marked.

 


Hydrogenvei til Japan

Med tilgang på fornybar kraft, naturgass og lagringsplass for CO2, kan Norge bli en stor leverandør av grønn hydrogen. For eksempel til et land som Japan.

 Kalenderen:
17/08-2018:
Fagseminar Brødrene Dahl Vasskraft

27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager