logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraft har stor verdi


Ilustrasjonsfoto.
Siden 2000 er det bygd 750 småkraftverk (årsproduksjon 5 TWh) – til beste for landet, lokalsamfunnene og flere tusen lokale grunneiere. Les mer om de stor verdiene som er skapt her.

Lagt ut 21/09-2016

  • Investeringer: Det er investert 15 milliarder kroner hvorav 5 har gått til lokale entreprenører. Det er skapt ca 5000 lokale årsverk i byggeperioden.

  • Økt verdi: Dagens verdi av denne småkraften er 22,5 milliarder kroner noe som allerede nå gir en verdistigning på 7,5 milliarder kroner ut over byggekost.

  • Avkastning: Grunneiere og utbyggerselskap kan i snitt motta 1,4 milliarder kroner årlig til falleie / utbytte, noe som har en nåverdi på 15 milliarder kroner. UMB så i 2006 på ringvirkningene av falleie utbetalt til grunneierne og kom til at den lokale inntekten øker med en faktor på 1,6.

  • Hjemfall: Grunneiere som leier ut fall får kraftverket tilbake ved privat avtalt hjemfall. Det vil si at verdier for ca 20 milliarder i dagens kroner fordeles ut over distriksnorge.

 Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda