logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Rein til Småkraftforeninga


Rein Husebø ved inntaket til et av de utallige småkraftverkene han står bak byggingen av.
Småkraftforeninga har inngått avtale om faglig medlemsrådgivning med småkraftnestoren Rein Husebø. Han er landets i særklasse mest erfarne utbygger med rundt 60 småkraftverk på samvittigheten.

Lagt ut 20/10-2016

Avtalen vil fungere på samme måte som dagens ordning med egen medlemsadvokat: Medlemmene får en times gratis rådgivning i kombinasjon med rabatterte priser for eventuelle betalte oppdrag.
 
- Vi er ikke lite stolte av å få Rein med på laget. Her får medlemmene tilgang på landets skarpeste småkrafthode. Om man skal bygge ut eller har verk i drift vil han kunne bidra med råd basert på årelang erfaring. Vi ser frem til å komme i gang og håper dette vil fungere til beste for begge parter, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
 
Rein Husebø er tidligere administrerende direktør i Småkraft AS. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH og  vil tilby rådgivning innen småkraft / vannkraft. Det vil si økonomisk og teknisk rådgivning, fallrettsavtaler, konsesjonsspørsmål, kraftverksdesign, produksjonsberegning, anskaffelser, kontrakter, dokumentasjon og tekniske planer til NVE. Han er godkjent som fagansvarlig hos NVE. Se også hjemmesiden: www.rein-energi.no .
 
- Jeg  håper å kunne bidra både til flere utbygginger og effektiv drift blant foreningas medlemmer. I dagens situasjon er det viktig med kosteffektive valg og løsninger for å sikre en sunn økonomi både i utbyggings- og driftsfasen, sier Rein Husebø.
  
Avtalen løper i første omgang i seks måneder, men begge parter er innstilt på forlengelse dersom omfanget blir av en slik karakter at det lar seg kombinere med Husebøs øvrige engasjementer.
 
 
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda