logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

H2 X 2 for Bergen i 2017


Klimasjef Eva Britt Isager i Bergen på Naturviterforum.
Fyllestasjoner for hydrogenbiler inngår som en viktig del av Bergens grønne satsing, uttalte klimasjef i Bergen Eva Britt Isager i foredraget sitt på Naturviterforum 2016. Og kraften kan gjerne komme fra lokal småkraft.

Lagt ut 14/11-2016

Isager opplyser at byen mellom de syv fjell skal ha 2 fyllestasjoner for hydrogen stasjoner på plass i 2017, og målet er driftsstart i første halvår.

Foredraget var ett av mange på temadagen om Innovasjon og konkurransekraft i en klimatruet framtid i regi av Naturviterne. Til Småkraftforeningas organisasjonsrådgiver Terje Engvik uttalte klimasjefen at hun syntes lokal hydrogenforsyning fra småkraftverk på Vestlandet hørtes svært interessant ut med utgangspunkt i Bergens målsetting om å bli fossilfri innen 2030.

Hydrogen basert på ren vannkraft vil gi den aller beste miljøløsningen. 2 bensinstasjoner i Bergen inngår i Uno-X-satsingen på et nett av 20 fyllestasjoner rundt om i landet innen 2020. Foreløpig er det bare Oslo-området som har tilbud om tanking av hydrogenbiler, men i hele landet er det flere utviklingsprosjekter i gang som fokuserer både på lokal hydrogenproduksjon og  hydrogen til erstatning for fossilt forbruk.

 Mer stoff fra konferansen om innovasjon og konkurransekraft i en klimatruet framtid finner en på http://www.naturviterne.no/.

 

 

 Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda