logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Fusjonerer med finsk sisu


Carl Fredrik Lehland leder Bekk og Strøm AS.
Kristiansandsselskapet Bekk og Strøm og finske SF Vattenfall fusjonerer småkraften sin. - Dette er en interessant utvikling som understreker at fokuset i småkraften fremover vil ligge på effektiv drift og lønnsomt eierskap, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga

Lagt ut 16/11-2016

Han peker på at nye selskapet vil få en solid kapitalbase og at det blir spennende å følge dem fremover.

- Jeg merker meg at reorganiseringen åpner for å kunne å drifte tredjepartsporteføljer. Dette er nok noe vi vil se mer av fremover. ikke minst for aktører som ønsker å kjøpe seg opp i småkraft kan dette være hensiktsmessig - altså at eierskap og drift ikke trenger å ligge i samme selskap eller under samme paraply. Bekk og Strøm-gruppen har jo ellers også mange utviklingsprosjekter på beddinngen så her kan det skjer mye i årene som kommer,sier han  

Det norske energiselskapet Bekk og Strøm og finske SV Vattenkraft går altså sammen om å eie og drifte 15 norske vannkraftverk i et nytt felleseid selskap.

– Vi skal få mer strøm ut hver dråpe vann og redusere driftskostnadene, sier administrerende direktør Carl-Fredrik Lehland i Bekk og Strøm AS.

SV Vattenfall har vært operative i det norske markedet i flere år gjennom eierskap i de tre kraftverkene Svartdalen, Imsland og Fosstveit som har en årlig eierjustert produksjon på ca 30 gigawatt timer (GWh). I det nye felleseide selskapet BoS Vattenkraft legger Bekk og Strøm inn sine 12 småkraftverk i Trøndelag, og sitter da igjen med en eierandel på 60 prosent. Total årlig produksjon blir 90 GWh, noe som tilsvarer det årlige forbruket for 4 500 husstander.

 

 - Med dagens lave strømpriser må kraftverkene driftes så effektivt som mulig.  Kritisk masse er viktig for at man kan spre de faste kostnadene på et tilstrekkelig antall kraftverk.  Ved å gjennomføre denne fusjonen - og samtidig skille ut et eget operatørselskap, reduserer vi de faste kostnadene pr. produserte enhet – samtidig som vi åpner opp for effektiv drift av tredjepartsporteføljer når vi nå skaper armlengdes avstand mellom kraftverkseieren og driftsoperatøren, sier Lehland i en kommentar.

 

De 15 kraftverkene i BoS Vattenkraft skal driftes av Bekk og Strøm gjennom deres nystartede operatørselskap, BoS Management.

-Vi er «mycket nöjda» med fusjonen, sier administrerende direktør Akke Kuusela i SV Vattenkraft.  Bekk og Strøm og SV Vattenkraft har sammenfallende oppfatninger ang. hva fremtiden for norsk småkraftbransje angår og vi ser frem til å videreutvikle vår tilstedeværelse i det norske markedet sammen med Bekk og Strøm.

Den Kristiansandbaserte Bekk og Strøm gruppen ble stiftet i 2006 og er Kraftverkseier og Kraftverksoperatør med fokus på ren, kortreist energi.  Bekk og Strøm spesialiserer seg på småkraft, og har etter avtalen med finske SV Vattenkraft eierskap i 22 kraftverk, og ytterligere flere titalls utviklingsprosjekter underveis. Bekk og Strøms eierandel i dag tilsvarer 90 GWh i produsert strøm av totalt 145 GWh.

Bekk og Strøm drifter i tillegg 20 småkraftkraftverk med en produksjon på til sammen 117 GWh.

 Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda