logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Går for H2 på Geirangerfjorden


Lars Petter Øye er Småkraftforeningas representant i prosjektet Hellesylt Hydrogen Hub.
Lars Petter Øye er Småkraftforeningas representant på dagens oppstartmøte for prosjektet Hellesylt Hydrogen HUB. Målet er at lokal småkraft skal få skipene som besøker verdensarvstedet Geirangerfjorden over på fornybart drivstoff.

Lagt ut 22/11-2016

Stranda kommune har sammen med Småkraftforeninga og en rekke andre partnere  fått 250.000.- kroner fra KLIMASATS-ordningen til et forprosjekt.

- Hellesyltinitiativet er særlig interessant fordi det i dette området er mye småkraft som sliter med manglende kapasitet i nettet. Her kan hydrogen spille en interessant rolle som "grønt batteri" samtidig som skipstrafikken i dette fantastiske verdensnarvområdet kan få tilgang til rent, fornybart drivstoff, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraforeninga. 

I prosjektsøknaden beskrives bakgrunnen for prosjektet slik:  

"Båt-trafikken i Sunnylvs-/Geirangerfjorden må få redusert utsleppa sine fordi vi er innafor eit
verdsarvområde med klare krav til miljø/utslepp. Verdsarvstatusen er ikkje gitt ein gong for
alle, og forpliktar kommunen til å følgje opp nasjonale og internasjonale miljøkrav i tråd med
tilgjengeleg teknologi."

Videre: 

"Greie ut mulegheitene for å etablere hydrogenproduksjon basert på småkraft i Sunnylven (omfattar
Langedalen/Nibbedalen, Bygda og Hellesylt tettstad) som i dag er eit område som har store
utfordringar med «innestengt» produksjon". Det betyr blant annet å utrede følgende: 

  • "Finne optimal organisering: Distribuerte elektrolysørar vs. ei større felles eining for alle småkraftverka i kommunen?
  • Økonomisk analyse: investering vs. nettleige
  • Bruk av cruisekaia på Hellesylt som eit lokalt nav for lagring/distribusjon av H2 (risikovurderingar, regelverk for ISPS-kaier)"
Les hele prosjektbeskrivelsen her. 

Det er Småkraftforeninga i Møre og Romsdal som stiller mannskap inn i forprosjektet. Både styremedlem Lars Petter Øye og flere andre lokale småkraftgrundere har engasjert seg. 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda