logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Kraftlosen - noko for deg?


Terje Engvik er prosjektleiar for Kraftlosen.
Talet brukarar av Kraftlosen som styringsverktøy for kraftverksdrifta aukar stadig. Det er no 62 av medlemmene som har teke systemet i bruk, med i alt kring 150 enkeltbrukarar.

Lagt ut 28/11-2016

Kraftlosen er eit nettbasert internkontroll- og kvalitetsstyringssystem for medlemskraftverk. Det tilfredsstiller både internkontrollkrava frå tilsynsstyresmaktene i NVE og DSB og gir eigarane ein god styrings- og oppfølgingsreiskap for drifta av kraftverket. Styresmaktene krev skriftlege internkontrollsystem. Småkraftforeninga held opplæringskurs i Kraftlosen for nye brukarar kring i landet etter behov. Det er også høve til å få tilgang til ein demo-utgave av Kraftlosen for å setje seg inn i systemet før ein tek avgjerd om å ta det i bruk. 
 
Småkraftforeninga sitt nye forsikringstilbod frå i år frå Marsh/ KLP har også auka interessa for Kraftlosen. Dei beste forsikringstilboda oppnår ein med dokumenterte internkontrollsystem av god kvalitet. Kraftlosen er då eit naturleg val for dei fleste medlemmene. 
 
Kontaktperson: Terje Engvik, tlf. 975 17 111, e-post: terje@smakraftforeninga.no


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda