logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraften støtter Søviknes om vern


Olje- og energiminister Terje Søviknes (Foto: Hordaland fylkeskommune)
Småkraftforeninga støtter olje- og energiminister Terje Søviknes som vil ha ny debatt rundt kraftutbygging i vernede elver. - Samtidig bør man se på grensen på en megawatt for småkraft i vernede vassdrag, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Lagt ut 01/02-2017

Søviknes tar opp dette med henvisning til at vi på sikt skal bli fossiluavhengige. 

– Når vi gradvis skal gå over fra fossil til fornybar energi, må vi diskutere om alle de verneplanene vi har skal gjelde til evig tid. Jeg sier ikke det blir en snarlig endring, men synes det er en viktig politisk debatt som vi må ta i Norge, sier han til Adresseavisen i forbbindels med at han åpner for å heve vernet av Vefsna- vassdraget i Nordland.

I dag er det med strenge begrensinger tillatt med mindre småkraftutbygginger i tilknytning til vernede vassdrag. Grensen for slike utbygginger er satt til en installert effekt på inntil en megawatt.

- Vi har lenge ment at denne grensen er kunstig og vil heller ha den erstattet av en faglig vurdering gjort fra sak til sak.  Grensen gjør at man ikke får fulll effekt av det naturinngrepet man faktisk likevel gjør. Vi hilser velkommen en ny debatt rundt verneproblematikken og ser frem til å delta konstruktivt i denne, sier Tveit i Småkraftforeninga. 
Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda