logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Dine egne småkraftspesialisterTrenger du småkraftråd? Foreningas høyt kvalifiserte spesialister er bare en telefonsamtale unna. Mer om Øyvind Kraft og Rein Husebø her.

Lagt ut 03/03-2017

Småkraftforeninga har lenge hatt egen medlemsadvokat, men før jul ble ordningen utvidet til også å gjelde de fleste forhold rundt utbygging og drift av småkraft. Avtalen er at den første timen er gratis mens eventuelle betalte oppdrag skjer til rabatterte priser. Medlemsadvokaten vår har lenge vært Øyvind Kraft mens sivilingeniør Rein Husebø nå utvider tilbudet med teknisk kompetanse og bred erfaring innen de aller fleste sidene av det å bygge, eie og drive et småkraftverk. Husebø er den som i særklasse har bygd mest
småkraft her i landet.

Rein Husebø er tidligere administrerende direktør i Småkraft AS. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH og tilbyr rådgivning innen småkraft / vannkraft. Det vil si økonomisk og teknisk rådgivning, fallrettsavtaler, konsesjonsspørsmål, kraftverksdesign, produksjonsberegning, anskaffelser, kontrakter, dokumentasjon og tekniske planer til NVE. Han er godkjent som fagansvarlig hos NVE. Se også hjemmesiden: www.rein-energi.no

Advokat Øyvind Kraft arbeider hovedsakelig med generell forretningsjus, prosedyre, forhandlinger, fast eiendom og saker som involverer offentlige myndigheter. Han har spesialkompetanse innen vassdrags- og energirett, ekspropriasjon og skjønn, kraftutbygging, småkraft, vindkraft, elektriske anlegg, konsesjon, fast eiendoms rettsforhold, jordskifte og rettsforhold knyttet til fysikalsk virksomhet. Øyvind Kraft har langvarig og omfattende prosedyreerfaring for alle rettsinstanser. Han har møterett for Høyesterett. Se også www.wla.no


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda