logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Skagerak forvalter for småkraften


Olav Tov Røysland i Tinnkraft AS opplever at Skagerak ser på de som viktige. Tinnkraft utvinner kraft i elva Gøyst i Tinn. FOTO: BJØRN HARRY SCHØNHAUG
I elva Gøyst i Tinn produserer et småkraftanlegg 7 GWh årlig for Tinnkraft AS. Det er nok strøm til 350 boliger, og verdifullt både for kraftverkets eiere og for Skagerak Kraft.

Av Bjørn Harry Schønhaug, Skageraknytt / Skagerak Energi
Lagt ut 19/06-2017

I mai 2008 startet brødrene Sigmund og Olav Tov Røysland og Olav Myrehaug den første turbinen i Tinnkraft AS. På et kundeseminar for småkraftprodusenter på Skageraks hovedkontor i Porsgrunn, fikk eierne av småkraftverket blant annet oppdateringer på elsertifikater og priser. Småkraftforeninga har medlemsavtale om omsetting av kraft og grønne verdier med Skagerak. 
 
- Vi blir sett på som verdifulle for Skagerak, sier Sigmund Røysland.
 
De ser på kundeseminaret som et nyttig verktøy.
 
Kunder over hele landet
Det er Skagerak Kraft som forvalter og omsetter kraft og grønne sertifikater for småkraftprodusentene og avdeling for ekstern produksjon har i flere år arrangert seminar for sine kunder. 
 
- Vi forvalter kraft og sertifikater for 65 småkrafteiere fordelt over hele landet. Dette er et uformelt seminar hvor vi holder faglig relevante foredrag. I tillegg ønsker vi å skape en møteplass for produsentene hvor de kan utveksle erfaringer, sier Barbro Årvik.
 
Like vilkår
 
Christina Beisland fra NVE kom rett fra et seminar i Stockholm om elsertifikater. Hun fortalte at Sverige utvider sin ordning med 18 TWh frem til 2045 og påpekte at elsertifikater utstedt i Norge og Sverige må få samme status og at de må omsettes på like vilkår etter at Norge avslutter ordningen i 2035.
 
- Vi følger det svenske systemet med argusøyne, sier Beisland.
 
NVE er interesserte i å lage et best mulig marked der vilkårene er rettferdige.
 
Dårligere tider
Det er ingen hemmelighet at prisene ikke er på det nivået småkraftprodusentene ønsker at de skal være.
 
- Det er ikke gode tider for småkraftprodusenter. Vi ser at flere nå må selge kraftverket sitt, forteller Barbro Årvik, kundeansvarlig i Skagerak Kraft for eksterne produsenter.
 
- Det har vært et kraftig fall i elsertifikatprisene dette året, men vi opplever et mer positivt syn på prisene i 2018 og 2019 og analysene sier at prisene skal over 100 SEK / MWh, forteller Charlotte Sivertsen, Skageraks ansvarlige for eksterne kunder.
 
Dette er elsertifikater
Ordningen med elsertifikater er en felles norsk-svensk støtteordning som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige. Samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 28,4 TWh i år 2020. 28,4 TWh tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger.
 
Norge er ansvarlig for å finansiere 13,2 TWh og Sverige 15,2 TWh av utbyggingsmålet, uavhengig av hvor produksjonen kommer. Elsertifikatordningen hadde oppstart 1. januar 2012. Elsertifikater blir også omtalt som grønne sertifikater. 

Artikkelen sto første gang på trykk i Skagerakknytt.


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda