logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

FOSWEB-frist ER fortsatt 01.10.2017


Glenn Andre Knutheim er blant dem som betjener Statnetts hjelpetelefon for FOSWEB. Hjelpetelefonen har nummer 23904390. I tillegg kan du få hjelp på epost: fos@statnett.no.
Det har i sommer hersket full forvirring rundt hva som er den egentlige fristen for innlegging av data i FOSWEB. Fristen for det typiske småkraftverket er fortsatt 1. oktober. Les mer her!

Lagt ut 26/07-2017

Småkraftforeinga sendte i dag ut følgende informasjon til våre driftsmedlemmer: 

Til driftsmedlemmer som er rapporteringspliktige til FOSWEB 
 
Et brev fra NVE tidlig i juli om frist for innrapportering av transformatordata til FOSWEB satt til 1. august har skapt en del unødig forvirring og opplevd tidsnød for småkrafteiere i sommer. NVE presiserer nå i en mail og skriver:  «Beklager at det ikke kom godt fram i siste varsel at det kun er transformatorer med høyeste spenning over 30 kV som skal rapporteres. Så det er nok kun data for produksjonsanlegg og kraftstasjoner dere skal rapportere. Fristen for dette er nå satt til 01.10.2017.»
 
Oppsummert betyr dette at:
  • Krav om innrapportering av data ang. trafoer gjelder ikke typiske småkraftverk.  Men kun trafoer over 30 kV.  Med andre ord skal småkraftverk normalt ikke måtte legge inn trafodata. 
  • Innrapportering av generatordata o.a. som gjelder småkraftverk er generelt utsatt til 1.oktober.
Småkraftforeninga vet at mange opplever det både tidkrevende og komplisert å skaffe og legge inn data i FOSWEB. Vi anbefaler småkrafteiere å samarbeide lokalt og eventuelt leie inn kompetanse for å få denne jobben gjort. Egen elmekleverandør vil nok også kunne bidra. 
 
Dataene i FOSWEB skal danne grunnlag for enda mer optimal planlegging og styring av kraftsystemet enn i dag. Behovet for dette oppsto blant annet fordi det stadig kommer mer uregulert vann- og vindkraft inn i systemet. 
 
Det er et myndighetskrav å legge inn sine data i FOSWEB, men om enkeltdata mangler det fullt mulig å finne gode løsninger i samråd med Statnett som har det gjennomførende ansvaret her. Det er viktig å ta kontakt med Statnett i god tid om dere støter på problemer. Informasjon om Statnetts Helpdesk her:

http://www.smakraftforeninga.no/visartikkel.php?id=3359

Vi ønsker dere alle en fortsatt god sommer!

Vennlig hilsen
 
Knut Olav Tveit
Daglig leder
Småkraftforeninga
Mobil: 41476390
 
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda