logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Travel høringsuke på Stortinget


Styreleder Bjørn Lauritzen og daglig leder Knut Olav Tveit tok denne uken opp eiendomsskatten for småkraftverk med stortingspolitikerne.
Småkraftforeninga deltar på en rekke komitehøringer på Stortinget i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2018. Foreningas hovedsak er eiendomsskatten for småkraftverk.

Lagt ut 27/10-2017

Denne uken har styreleder Bjørn Lauritzen og daglig leder Knut Olav Tveit vært på høringer i Finanskomiten og Energi- og miljøkomiteen. Hovedbudskapet har vært at det er å på tide med å gjøre noe med eiendomsskatten for småkraft som du kan lese om her. 

Neste uke skal styremedlem Lars Petter Øye og Knut Olav Tveit i Transport og kommunikasjonskomiteen for å snakke om lokal forankret hydrogenproduksjon og mulighetene dette gir både for kraftssystemet og utslippsreduskjoner i Transportsektoren. 

Tveit har dessuten deltatt i høringer sammen med Norsk Hydrogenforum hvor han er vara til styret.  

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda