logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Ser fram til å møte bransjeaktøraneSmåkraftdagane er ein flott tverrfagleg arena som vi ser fram til kvart år. For Stranda Ventilasjon AS har dette blitt eit viktig vindauge ut til bransjen, der vi får vist kva vi kan levere av utstyr til kraftstasjonar og trafostasjonar. Sidan dette er eit av hovedsatsningsområda våra, er kontaktene vi knyter med kundar og andre leverandørar under Småkraftdagane viktig for at vi skal utvikle oss i rett retning vidare.

Lagt ut 08/12-2017

Under Småkraftdagane i Bergen treff vi denne målgruppa. Vi får presentert både nye og eksisterande produkt for besluttningstakarar og innkjøparar. Tilbakemelding på dei produkta vi allereie har levert er også viktig, og på denne måten kan vi videreutvikle oss for å rette oss enda meir inn mot denne kundegruppa.
I år vil vi vise fleire nye produkt, og spesielt vil vi ha fokus på rensing og filtrering av luft inn til maskinrom og traforom.
Vi er ein nisjeprodusent av utstyr til kraftbransjen, og for slike som oss er Småkraftdagane viktig. Vi gler oss til å møtast i Bergen i mars 2018.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda