logo
Fornybar verdiskaping





Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:



Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Sjå Småkraftdagane på Youtube



Fekk du ikkje med deg alle detaljane i foredraga på Småkraftdagane. Mange av innlegga ligg no på Youtube

Lagt ut 22/03-2018

https://www.youtube.com/playlist?list=PLihQ6K9BoKt6olmZ3RcLwh2HWOMPo7X27

Kalenderen:
25/05-2018:
NVE og Energimyndighetens markedsseminar