logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Nå haster det med FOSWEB


Glenn Andre Knutheim betjener Statnetts hjelpetelefon for Fosweb.
Det begynner å haste veldig med innrapportering av data til FOSWEB. Fristen for innrapportering til Statnett gikk ut 01.10.17, men i følge Statnett er det fortsatt 40 prosent av de pliktige småkraftverkene som ikke er godkjent.

Lagt ut 20/04-2018

Mange opplever det som svært komplisert å legge inn data i FOSWEB. Statnett har til nå vært tålmodige med dette myndighetskravet, men ber nå Småkraftforeninga sende ut en påminnelse. Innrapportering av data er pliktig og manglende oppfølging kan i verste fall føre til tvangsmulkt – noe ingen hverken er tjent med eller ønsker.

De som trenger hjelp kan ringe Statnetts hjelpetelefon på 23904390.

For de som ikke ønsker å gjøre dette selv er det mest nærliggende å kontakte egen leverandør av elmek for hjelp.

Det er flere selskap som kan hjelpe med denne type rapportering, men siden dette virkelig begynner å haste har vi vært i kontakt med Energi Teknikk i Rosendal som er villige til å assistere også dem som ikke har kjøpt utstyr der. For mer informasjon og pris ring: Eivind Tvedt på telefon 97710671 eller epost eivind@energi-teknikk.no.

Mer på : http://www.statnett.no/Fosweb/

 

 

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda