logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Bli med på småkraftsamling i Gloppen!


Sandane sett fra Utsikten i Fjellbygda. Foto: Chell Hill / Wikimedia Commons
2. mai er du invitert til småkraftsamling på Sandane i Sogn og Fjordane. Tema blir alt fra politikk og rammevilkår til forsikring, regnskap, service og vedlikehold.

Lagt ut 25/04-2018

Møtet er både for medlemmer og ikke-medlemmer av Småkraftforeninga i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre, men kommer du langveis ifra er du selvsagt også velkommen. Her er invitasjonen: 

På gunn av god påmelding er arrangementet flyttet til Gloppen hotell - fortsatt ledige plasser! 


 
I N V I T A S J O N
 
I samarbeid med Småkraftforeninga arrangerer Accountor Gloppen AS  SMÅKRAFTMØTE på Sandane den 02.05.18
Invitasjonen går både til medlemmer, potensielle medlemmer og  kundar i Accountor.
 
Stad: Gloppen Hotell.
Tid: Onsdag 02.05. kl 18.00 – ca. 20.30
 
PROGRAM
-Aktuelle småkraftsaker – «spørretime»                  Knut Olav Tveit
-Forsikring av småkraftverk                                       Marsh/KLP
 
-Pause, kaffe og lett servering
 
-Småkraftrekneskap                                                   Jon Gimmestad
-Service og vedlikehold på småkraftverk                  Br. Dahl, Jan Helge Solheim
-Kraftlosen og FSE-kurs                                              Terje Engvik
 
 
Representanter fra Marsh, KLP og Småkraftforeniga bur på Gloppen Hotell og alle er hjerteleg velkommen til ei uformell kveldssamling etter møtet.
 
Påmelding:
E-post    gloppen@accountor.no
Tlf          57 86 86 00 (Hilde Mellingen)
 
 
Vi er klar over at det er lammetid og våronn, men vi håper at dei ulike selskapa kan sende ein eller to representantar. 
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo